• Crematies, begrafenissen en uitvaarten - C.J. van den Berg Uitvaartzorg

Begraven / Cremeren

Wanneer uw dierbare komt te overlijden is het van belang direct telefonisch contact met mij op te nemen. In dit eerste contact zal ik met u de praktische zaken regelen die prioriteit hebben.

Tevens zullen wij een afspraak maken om de gehele uitvaart met elkaar te bespreken. Dit kan bij u thuis, op de locatie van het overlijden van uw dierbare of elders.

Aangifte van de Burgerlijke stand

De aangifte van overlijden zal ik voor u verzorgen bij de gemeente. Dit houdt in dat de akte van overlijden wordt aangevraagd. Na het doen van de aangifte zullen er een aantal instanties aangeschreven worden zoals de belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank, Pensioenfondsen en de Zorgverzekeraars. U krijgt van mij een handig boek met adressen en checklists waar al deze informatie overzichtelijk in vermeld in staat.